Bảng báo giá dây cáp điện cadivi đơn cứng lỏi đồng bọc nhựa PVC: VC- 0.6/1KV-(TCCS-10A-2009)

Bảng giá dây và cáp điện gửi quý khách hàng bảng giá Bảng báo giá dây cáp điện cadivi đơn cứng lỏi đồng bọc nhựa PVC: VC- 0.6/1KV-(TCCS-10A-2009) của nhà phân phối dây và cáp điện Đại Thái.

      ĐƠN GIÁ (đồng)  
MÃ SẢN PHẨM TÊN SẢN PHẨM ĐVT CHƯA THUẾ GTGT CÓ THUẾ GTGT
(A) (B) © 1 2
         
10201 Dây điện đơn cứng lỏi đồng bọc nhựa PVC: VC- 0.6/1KV-(TCCS-10A-2009)  
1020105 VC-1.00 mét 2,820 3,102
1020108 VC-2.00 mét 5,040 5,544
1020111 VC-3.00 mét 7,650 8,415
1020115 VC-7.00 mét 16,930 18,623
202021 Dây điện đơn cứng lỏi nhôm bọc nhựa PVC: VA-0.6/1KV  
2020205 VC-7.00 mét 2,390 2,629

 

 

categories: