Bảng giá dây cáp điện lực cadivi 1 ruột đồng cách điện XLPE vỏ PVC

 Bảng giá dây và cáp điện gửi quý khách hàng bảng giá Bảng giá cáp điện lực cadivi  ruột đồng cách điện XLPE vỏ PVC (CXV-1R-0.6/1kV) của nhà phân phối dây và cáp điện

MÃ SẢN PHẨM      TÊN SẢN PHẨM            ĐVT                        ĐƠN GIÁ  (đồng)

        (A)                        (B)                           ©           CHƯA THUẾ GTGT      CÓ THUẾ GTGT

                                                                                             1                             2

10601                  Cáp điện lực cadivi 1 ruột đồng cách điện XLPE vỏ PVC (CXV-1R-0.6/1kV)

1060101             CXV-1                 mét              4,180                  4,598

1060102             CXV-1.5               mét              5,460                  6,006

1060103             CXV-2                  mét              6,700                  7,370

1060104             CXV-2.5               mét              7,950                  8,745

1060105             CXV-3.5               mét              10,830                11,913

1060106             CXV-4                  mét              11,960                 13,156

1060107             CXV-5.5               mét              15,700                 17,270

1060108             CXV-6                  mét              16,760                 18,436

1060109             CXV-8                  mét              21,500                 23,650

1060110             CXV-10                mét              26,800                 29,480

1060111             CXV-11                mét              28,600                 31,460

1060112             CXV-14                mét              36,200                 39,820

1060113             CXV-16                mét              40,300                 44,330

1060114             CXV-22                mét              55,100                 60,610

1060115             CXV-25                mét              62,600                 68,860

1060116             CXV-30                mét              71,600                 78,760

1060117             CXV-35                mét              85,100                 93,610

1060118             CXV-38                mét              90,200                 99,220

1060119             CXV-50                mét              118,400                130,240

1060120             CXV-60                mét              144,600                159,060

1060121             CXV-70                mét              164,800                181,280

1060122             CXV-80                mét              189,600                208,560

1060123             CXV-95                mét              226,800                249,480

1060124             CXV-100              mét              240,900                264,990

1060125             CXV-120              mét              277,900                305,690

1060126             CXV-125               mét              297,600                327,360

1060127             CXV-150               mét              365,900                402,490

1060128             CXV-185               mét              438,300                482,130

1060129             CXV-200               mét              466,300                512,930

1060130             CXV-240               mét              575,300                632,830

1060131             CXV-250               mét              600,400                660,440

1060132             CXV-300               mét              719,600                791,560

1060133             CXV-325               mét              764,800                841,280

1060134             CXV-400               mét              948,800                1,043,680

1060135             CXV-500               mét              1,147,300              1,262,030

1060136             CXV-630               mét              1,455,300              1,600,830

1060137             CXV-800               mét              1,872,700              2,059,970

Thông tin chi tiết về bảng giá cáp điện của các loại cáp điện như cáp cadivi, cáp evertop, cáp taya quý khách hàng có thể tham khảo tại bảng giá cáp điện. ( Đơn giá trên dùng tham khảo, để biết chính xác giá thời điểm vui lòng liên lạc chúng tôi) 

categories: